డయల్ యువర్ కమిషనర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కర్నూలు మున్సిపల్ కమిషనర్ హరినాథ్ రెడ్డి, అధికారులు