రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించి ఇస్తున్న ఇళ్ళను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కర్నూలు మున్సిపల్ కమిషనర్ హరినాథ్ రెడ్డి