మాస్టర్ ట్రైనర్లకు బుధువారం స్థానిక కొత్తపేట రైతుబజార్ వద్ద ఉన్న కమ్యూనిటీ హాల్ లో తర్ఫీదు కార్యక్రమం జరిగింది