కర్నూల్ నగరపాలక సంస్థ కు స్కాచ్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ అవార్డ్ రావడంపై జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు