కర్నూలు నగర పాలక సంస్థ పరిధిలోని వివిధ మునిసిపల్ ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఎస్.జి.టిగా ఉన్న నలుగురు ఉపాధ్యాయులకు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పదోన్నతి పొందారు