కర్నూలు నగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతివారం నిర్వహించే ఆనంద ఆదివారం( హ్యాపీ సండే) కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా జరిగింది